SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / Komunální a senátní volby 2022 / Tisková zpráva EKP k programu v oblasti sociální, zdravotnictví a bydlení
Pokračujte prosím výběrem sekce:
Tisková zpráva EKP k programu v oblasti sociální, zdravotnictví a bydlení
EKP_Socialni

Evropská koalice pro Prahu (EKP), kandidující ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy, představila svůj program v oblasti sociální, zdravotnictví a bydlení. „Jeho prioritou je podpora seniorů, která musí být k dispozici co nejblíže lidem, kteří ji potřebují,“ říká sociolog Karel Schwarz, dvojka na čele kandidátky EKP. Demografický vývoj ukazuje prudký nárůst počtu seniorů v letech 2030 – 2050, zejména ve věku nad 85 let. Přední český geriatr a gerontolog Zdeněk Kalvach položil provokativní otázku „Blíží se i v Praze povstání seniorů?“ s odkazem na německý televizní film „Rok 2030 – povstání seniorů“. Zdůraznil, že společnost – hlavní město Prahu nevyjímaje – není na očekávaný vývoj připravena. „Z našich analýz vyplývá, že nezbytná modernizace a ucelené řešení může přijít jen zdola, z úrovně místních správ a samospráv“, řekl Zdeněk Kalvach.
„Přicházíme proto s návrhem komplexního systému integrovaných podpůrných služeb a metodické i materiální podpory hlavního města a jeho magistrátu  městským částem k realizaci SIPS a výměně zkušeností dobré praxe,“ dodal Kalvach. EKP nabízí  změnu založenou na znalostech, ověřenou praxí i komunikací, diskusemi na místní úrovni a opřenou o evropské hodnoty, zvyklosti a zkušenosti. Pro „křehké“ seniory se závažným zdravotním postižením vytvoří nový systém ucelené komunitní podpory integrovaných zdravotně sociálních i dalších služeb poskytovaných v jejich komunitě, v domácím prostředí, umožňující jim důstojný a svébytný život.

Mezi konkrétními opatřeními navrhuje EKP v Praze:

  • vybudování komunitních center podpory seniorů ve všech městských částech,
  • zřízení pozice koordinátora SIPS v každé městské části,
  • propojení sociální a zdravotní péče ve všech městských sociálních i zdravotnických zařízeních,
  • další rozšíření a systematická podpora domácí péče,
  • výrazné posílení podpory rodinných pečujících,
  • vytvoření katalogu prací a služeb, které senioři nabízejí svým spoluobčanům,
  • realizaci akcí mezigenerační spolupráce ve školách i ve volném čase Pražanů,
  • dobudování bezbariérového prostředí hlavního města Prahy,
  • výstavbu nájemních bytů dostupných pro seniory,
  • poskytování dostatku informací proti zadlužování seniorů.

Dalšími prioritami EKP v této oblasti pro nadcházející volební období je výstavba bytů a poskytování komplexních služeb pro mladé i seniory, dostupné bydlení pro sociálně potřebné, podpora rodin a mateřských center, podpora aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Koalice také chce udělat konec předraženým ubytovnám a obchodu s chudobou, zvýšit vstřícnost k sociálně potřebným, dobudovat bezbariérovost v Praze a předcházet rizikovému zadlužování lidí.

„Víme, jak na to, a máme na to - ověřeně a na evropské úrovni humanistických hodnot,“ uzavřel Karel Schwarz prezentaci sociálního programu EKP.

Evropská koalice pro Prahu (EKP), kandidující ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy, je tvořena 6 politickými stranami a hnutími: SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro Místní Správu, Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků.

Kontakt: PhDr. Karel Schwarz, sociolog, kandidát č. 2 EKP, predseda@eapncr.org, tel.: 777716632

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.