SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Praha / Náš program / Program 2006
Pokračujte prosím výběrem sekce:
FUNGUJÍCÍ MĚSTO
Velká koalice ODS a ČSSD přivedla hlavní město do zbytečného zadlužení. Korupce, plýtvání a rozdělování předražených zakázek na všechny spřízněné strany zapříčinily, že chybějí peníze všude, kde by je občané očekávali.

Veřejná kontrola financování města a zadávání zakázek je znemožněna. Osobní odpovědnost politiků vládnoucí koalice ODS a ČSSD je nulová. Přístup k zásadním informacím nemají často ani zastupitelé opozičních stran, natož běžný Pražan.

To se musí změnit, chceme-li, aby se Praha zařadila po bok prosperujících evropských metropolí. Praha byla po staletí jedním z evropských center. Je na nás, aby se jím znovu stala.

SNK - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ přivádějí na pražskou radnici tým složený ze zkušených, nezkorumpovaných komunálních politiků a silných osobností či expertů z řad občanů našeho hlavního města, kteří nebudou naše historické město zneužívat, ale ukáží Vám, jeho obyvatelům, i celé Evropě jeho moderní tvář.
Více informací
Město pro lidi
Moderní evropské centrum musí být kvalitním místem především pro Vás, pro nás, její obyvatele. Živým organismem, dobře, úsporně a transparentně komunikujícím s námi, občany, organismem vytvářejícím pro nás vhodnou infrastrukturu, podporujícím iniciativy Vás, malých a středně velkých podnikatelů, organismem podávajícím pomocnou ruku všem Vám, kdo vylepšujete, usnadňujete a zkrášlujete život svých spoluobčanů v rámci nejrůznějších občanských iniciativ.

My, občané Prahy, tady žijeme. My se tady chceme cítit dobře každý den. Proč bychom se měli zavírat ve svých bytech, utíkat z města pryč před výfuky z aut, když právě naše město pro nás může být tím nejlepším místem k životu?

Naše budoucnost bude jenom tak dobrá, jak dobře vychováme a připravíme naše děti. I město Praha musí přispět ke zdravému vývoji výchovného a vzdělávacího systému.

Nově postavený tým SNK EVROPSKÝCH DEMOKRATŮ to umí pro Vás zařídit.
Více informací

Centrum Evropy
Historická krása našeho města k nám láká mnoho turistů. Nechceme ale, aby z Prahy vzniknul skanzen, ve kterém se cizinci cítí lépe, než my sami. Jedině město, které skutečně žije, může být moderním centrem Evropy. V tom, aby Praha vzkvétala, mohou shodou okolností nemalou měrou přispět právě evropské fondy.

Nedostatek vize vládnoucí koalice a její skepse vůči Evropě však způsobily, že peníze z evropských fondů byly v posledních letech využívány jen z malé části. A to se dotýká každého z nás osobně. Nejde jen o nevyužívání evropských peněz na budování dopravy, infrastruktury a obnovu památek. Páni radní z ODS a ČSSD se ani nepokusili zprostředkovat investice z evropských fondů do živností a podnikání. Který drobný živnostník dnes ví, že může dosáhnout na evropské peníze při rozvoji svého podnikání a realizaci nápadů, které dělají naše hlavní město lepším pro každého obyvatele?

SNK-EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ díky své jasné vizi a pravidelné komunikaci s politiky i úředníky EU dokáží dobře sondovat i podporovat české i pražské zájmy a srozumitelně je zprostředkovat Vám, Pražanům.
Více informací

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.