SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost

Kandidátní listina do zastupitelstva obce Kralice nad Oslavou

Kandidátní listina "Naše obec - náš domov"
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Krčál Alois Ing. 60 NK BEZPP jednatel firmy Kralice nad Oslavou
2 Rousová Romana Ing. 39 NK BEZPP ekonomka firmy Kralice nad Oslavou
3 Chadim Jaroslav 34 SNK ED BEZPP obchodní poradce Kralice nad Oslavou
4 Dymáčková Marta Ing. 60 SNK ED BEZPP podnikatelka Kralice nad Oslavou
5 Malý Martin 33 SNK ED BEZPP zaměstnanec firmy Kralice nad Oslavou
6 Bazalová Eva Mgr. 51 SNK ED BEZPP zástupce vedoucí knihovny Kralice nad Oslavou
7 Nevrtal Tomáš Ing. 49 SNK ED BEZPP vedoucí odboru Kralice nad Oslavou
8 Hubálková Matúšů Marie PhDr. 39 NK BEZPP živnostník Horní Lhotice
9 Ozábalová Eva MUDr. Ph.D. 40 NK BEZPP lékařka Kralice nad Oslavou
10 Tomek Přemysl Ing. 37 NK BEZPP podnikatel Kralice nad Oslavou
11 Řezáčová Alena Ing. 51 NK BEZPP pracovnice GDPR Kralice nad Oslavou
12 Tesař Jiří 68 NK BEZPP důchodce Kralice nad Oslavou
13 Široký Miloš 43 NK BEZPP zaměstnanec firmy Kralice nad Oslavou
14 Harestová Jana Mgr. 42 NK BEZPP učitelka Kralice nad Oslavou
15 Kopečková Martina 30 NK BEZPP účetní specialista Kralice nad Oslavou
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.