SNK ED

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Daniel Kroupa Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

 
 Věk: 65 let
 
 Povolání: Vysokoškolský pedagog
 
 
 
 like_us_on_facebook_logo_png_3191292
 
  
 
  
 

Kdo jsem...

Jsem vysokoškolský učitel filosofie, který se účastnil před listopadem disidentského hnutí, v listopadu Sametové revoluce a po listopadu působil patnáct let v politice. Podílel jsem se na přípravě Listiny základních práv a svobod, Ústavy České republiky, Vysokoškolského zákona, Zákona o svobodném přístupu k informacím, prosazoval jsem vstup České republiky do NATO a do EU.

Proč kandiduji do Evropského parlamentu...

Demokratické hodnoty, které jsme se před listopadem 89 s Václavem Havlem a dalšími přáteli snažili prosadit proti totalitnímu režimu, jsou znovu v ohrožení. Doma je zpochybňují populisté ve jménu krátkodobých ekonomických zájmů. V Evropské unii chybí vůle bránit tyto hodnoty proti ruské agresi zvnějšku a vůči útokům radikálů a populistů zevnitř. Cítím, že je znovu třeba vystoupit ze soukromí a brát se za to, čemu věřím.

Co je mým cílem...

Pokud budu zvolen, budu prosazovat, aby se Evropská unie stala více demokratickou a aby byla:

  1. silná, svobodná a spravedlivá;
  2. prosperující, solidární a čistá;
  3. rozmanitá, uchovávající a inovativní.

Jak toho chci dosáhnout...

Prosazováním programu SNK ED ve veřejných vystoupeních, v  klubu EPP i na plénu Evropského parlamentu. Prosazováním těchto cílů při tvorbě právních norem.   


© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.