SNK ED

Volební program

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do zastupitelstva Města Česká Kamenice

 

Náš cíl:

 „ Spokojený život v našem městě“

 

Služby pro občany

 • otevřený úřad - přístup ke všem informacím týkající se finančního hospodaření města, výsledků výběrových řízení apod. na webových stránkách města
 • výstavba nové hasičské zbrojnice – využití příslušných dotačních titulů
 • (Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj)
 • řešení odstavných ploch pro nákladní vozidla a autobusy s možností navýšení parkovacích míst pro osobní auta (najít možnost výstavby dvoupodlažního parkovacího domu)
 • řešení odpadového hospodářství ve městě s cílem založení vlastního střediska komplexních služeb na tomto úseku
 • přemístění úřadovny Městské policie do centra města
 • propagace spolků s fungujícím kalendářem akcí s koordinací jejich činnosti s akcemi města. Podpora grantové politiky se stanovením jednoznačných pravidel
 

Sociální politika, zdravotnictví, školství a mládež

 • znovuotevření „ mateřského centra“ v domě s pečovatelskou službou s využitím projektů z Ministerstva práce a sociálních věcí
 • soustavně se snažit o obsazenost městské polikliniky lékaři
 • postupná – etapová rekonstrukce Centra dětí a mládeže – využití prostředků z Ministerstva kultury včetně úpravy venkovních prostor s oplocením
 • další postupná úprava základní školy  -  rekonstrukce učeben, výstavba výtahu a úpravy zázemí pro žáky
 • dokončení rekonstrukce mateřské školy v ulici Lipová – využití dotačních titulů zateplení, výměna oken, vytápění s rekuperací a pořízení vnitřního vybavení)
 • zpracování návrhu a realizaci na využití prostranství za bývalými lázněmi na dětské hřiště se zázemím s možností pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež
 • využití budovy KINA na víceúčelové zařízení pro veřejnost, obnovení promítání a využití k divadelní a hudební produkci „malých forem“

Bytová oblast a majetek města

 • rekonstrukce objektu „Benar“ na bytový dům s industriálním charakterem pro výstavbu minimálně 16 bytových jednotek. 
 • dokončení rekonstrukce bývalé spořitelny včetně vnitřního uspořádání – obřadní síň, zasedací místnosti pro spolkovou činnost apod.
 • rekonstrukce ulic Smetanova, Dvořákova, Nerudova a Kunratická stezka včetně oprav sítí (kanalizace, voda, plyn….)
 • oprava městského koupaliště s možností využití tepelného čerpadla na ohřev vody a úprava okolí – odvodnění zamokřených ploch, vybudování prvků pro dětskou rekreaci
 • vypracování studie na rekonstrukci Domu kultury s přemístěním Městské knihovny s návazností na rozšíření učeben základní umělecké školy
 • zadání urbanistické studie k revitalizaci parku za Pivovarem a následná realizace
 • rozvoj „Rabštejnského údolí“ pro využití k turistickým a rekreačním účelům (vodní plocha, kemp apod.)
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.