SNK ED

TZ SNK ED: Tomáš Halík podporuje Daniela Kroupu ve volbách do EP!

TZ SNK ED: Tomáš Halík podporuje Daniela Kroupu ve volbách do EP!


Tisková zpráva SNK ED k volbám do Evropského parlamentu

„Evropská integrace je nejvlastnějším národním zájmem České republiky a já bych si velice přál, aby nás v Bruselu zastupovali lidé natolik vzdělaní, natolik odhodlaní reprezentovat naší zemi a zároveň prohlubovat to veliké dílo evropské integrace, lidé jako je Dan Kroupa!“

Promluva prof. Tomáše Halíka k volbám do EP (video)

Podpora TH copy

Přepis promluvy:

„Dan Kroupa patří mým nejbližším přátelům víc než 40 let. Prožili jsme spolu dramatické chvíle našich moderních dějin, prošli jsme řadou životních zkoušek a je to jeden z lidí, za které se mohu plně zaručit, za jejich charakter i za jejich intelektové schopnosti. Poznali jsme se na filozofické fakultě na přelomu 60. a 70. let v semináři profesora Patočky, který byl později prvním mluvčím Charty 77 a stal se obětí policejních výslechů. Tento velký český filozof byl naším společným učitelem ve smyslu intelektuálním i ve smyslu mravním. Pak jsme léta spolupracovali v kulturním disentu v nejrůznějších bytových seminářích a bytových přednáškách, ve kterých jsme se snažili zprostředkovávat myšlenky filozofů a teologů, kteří přicházeli jako turisté ze svobodných zemí a tím jsme se snažili prolomit tu bariéru, o kterou se tady snažil komunistický režim. Já jsem si velmi vážil toho, že i když se mu nabízela akademická kariéra, že se rozhodl pro službu veřejnosti v politice. Byl jeden z lidí, který tam rozhodně nesledoval moc, slávu, peníze, který nabídl svoji angažovanost a kterého skutečně ta politika nezkazila. Dovedl nastoupit obětavě na někdy nevděčná místa a dovedl také včas z politiky odejít a byl jsem velice rád, že přicházel do politiky už jako člověk zralý a vzdělaný, jako člověk, který už něco dokázal, a jestliže se nyní rozhodl znovu se vrátit do politického života, myslím, že si pro to vybral to nejlepší místo a já jsem hluboce přesvědčen, že právě dnešní doba, právě doba, ve které Rusko nám ukazuje svou hrozivou tvář, je co nejhlubší evropská integrace podmínkou svobodného života naší země a řady zemí středovýchodní Evropy. Evropská integrace je nejvlastnějším národním zájmem České republiky a já bych si velice přál, aby nás v Bruselu zastupovali lidé natolik vzdělaní, natolik odhodlaní reprezentovat naší zemi a zároveň prohlubovat to veliké dílo evropské integrace, lidé jako je Dan Kroupa!“

 

Jiří Witzany

© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.