SNK ED

Závazek k ochraně demokratických hodnot

Závazek k ochraně demokratických hodnot
Chvíle do Senátu

Já, Jiří Witzany, jsem kandidát/ka ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a považuji za klíčovou hodnotu pro fungování naší země ideu demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Proto se zavazuji, že v případě zvolení budu v rámci svého mandátu tyto principy ve všech svých krocích respektovat a aktivně prosazovat nástroje k jejich posílení.

Budu ctít zejména následující principy:

 1. Nepodpořím návrh ústavního či běžného zákona, který nebude v souladu s Ústavou ČR a základními právy a svobodami. Pokud bude i přesto takový zákon schválen, podám návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu.
 2. Podpořím jen takový návrh ústavního zákona o obecném referendu, který:
  1. zajistí reprezentativní vyjádření vůle občanů, zejména stanoví dostatečný minimální počet podpisů pro návrh na konání referenda a dostatečnou většinu pro přijetí rozhodnutí v referendu,
  2. nepřipouští otázky směřující ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu či k rozporu s mezinárodními závazky ČR a
  3. nepřipouští otázky členství ČR v mezinárodní organizaci nebo instituci, neboť rozhodování o takovýchto otázkách by mělo být řešeno speciálním ústavním zákonem.
 3. Podpořím pouze takové změny volebních zákonů, které jsou v souladu s Ústavou ČR, zejména se zásadami poměrného zastoupení, podle nichž se volí do Poslanecké sněmovny.
 4. Podpořím jen ty kandidáty na soudce Ústavního soudu, kteří prokázali dostatečné odborné a morální předpoklady pro výkon této funkce.
 5. Budu hlasovat pro novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně, jen pokud nepovede k potlačení práv opozice na diskusi.
 6. Nepodpořím takový zákon o státním zastupitelství, který by zvýšil závislost státního zastupitelství na politicích.
 7. Nepodpořím změnu současného právního postavení veřejnoprávních médií, jež by ohrozila jejich nezávislost.

Jiří Witzany, 15.9.2018

Kompletní podepsaný závazek v pdf

Více viz chvilepronesat.cz

© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.