SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Jihomoravský kraj / Náš program / Plnohodnotný život pro seniory?
inzerát 2 final.jpg

Plnohodnotný život pro seniory? Ano!

  • zapojíme seniory do společenského a kulturního dění
  • využijeme jejich zkušenosti
  • budeme bojovat za takové ekonomické podmínky, aby naši senioři žili plnohodnotně
V současné době se o seniorech hodně mluví, ale stát se o ně málo zajímá. Demografická křivka je známá, populace stárne. Co nejrychleji je potřeba nastavit taková ekonomická kritéria, aby lidé v důchodovém věku mohli žít plnohodnotným životem. Je potřeba řešit jejich zapojení do společnosti, je potřeba využít jejich zkušeností. Budou-li mít zájem pracovat, musíme jim umožnit zapojení například do kulturně-společenského života. Jsou to lidé uvážliví a disciplinovaní a tvoří svědomitou část společnosti. Nelze na ně pohlížet jako na lidi, kteří jsou na sklonku života.
Pro seniory chceme kvalitní a dostupnou zdravotní péči, vyšší úroveň ústavní péče, ale i možnost dalšího vzdělávání formou školy třetího věku. To je jen zlomkem toho, co musíme vylepšit, aby stáří pro mnohé z nás nebylo peklem.
 

Udržíme mladé v regionu? ANO!

  • zastavíme odchod mladých vzdělaných lidí z našeho kraje
  • vytvoříme pro mladé a kvalifikované  příjemné a zajímavé podmínky jak pro práci tak pro život
  • podpoříme všechny typy investic, které ovlivní mladé Jihomoravany, aby neodcházeli do hlavního města
Zvrátit trend, kdy mladí kvalifikovaní lidé odcházejí do Prahy a do zahraničí za lepšími podmínkami a lepší životní úrovní, je nesmírně důležité pro zdravý rozvoj jižní Moravy.
 

Příspěvky na živobytí za veřejně prospěšné práce? ANO!

  • zneužívání finanční pomoci v hmotné nouzi není přípustné
  • kdo chce po společnosti příspěvek na živobytí, ať pro ni něco udělá
  • nechceme aby státní pomoc končila ve výherních automatech a alkoholu
V naší společnosti je velké procento těch, kterým stát pomáhá v hmotné nouzi. Kromě lidí skutečně potřebných pobírají příspěvky na živobytí také lidé, kteří o práci nemají zájem a ani se nesnaží svou situaci jakkoliv řešit. Ten, kdo žádá po společnosti příspěvek na živobytí, měl by si jej zasloužit například prováděním veřejně prospěšných prací.
Nepřípustné je zneužívání sociálních dávek ke koupi alkoholu, tabákových výrobků nebo ke hrám na výherních automatech. Určitým řešením je vyplácení dávek formou poukázek, za které lze pořídit jen potřeby k životu nezbytné. Právě tento systém se osvědčuje v řadě měst a je potřeba ho rozšířit na co nejvíce druhů sociálních dávek.
Příbuzné stránky ze sekce Náš program
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.