SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Jihomoravský kraj / Náš program / Příspěvky na živobytí za veřejně prospěšné práce?
inzerát 7 final.jpg

Příspěvky na živobytí za veřejně prospěšné práce? ANO!

 • zneužívání finanční pomoci v hmotné nouzi není přípustné
 • kdo chce po společnosti příspěvek na živobytí, ať pro ni něco udělá
 • nechceme aby státní pomoc končila ve výherních automatech a alkoholu
V naší společnosti je velké procento těch, kterým stát pomáhá v hmotné nouzi. Kromě lidí skutečně potřebných pobírají příspěvky na živobytí také lidé, kteří o práci nemají zájem a ani se nesnaží svou situaci jakkoliv řešit. Ten, kdo žádá po společnosti příspěvek na živobytí, měl by si jej zasloužit například prováděním veřejně prospěšných prací.
Nepřípustné je zneužívání sociálních dávek ke koupi alkoholu, tabákových výrobků nebo ke hrám na výherních automatech. Určitým řešením je vyplácení dávek formou poukázek, za které lze pořídit jen potřeby k životu nezbytné. Právě tento systém se osvědčuje v řadě měst a je potřeba ho rozšířit na co nejvíce druhů sociálních dávek. 

Zavřeme oči před romským problémem? NE!

 • podpoříme vzdělání pro romskou komunitu
 • vzdělaným najdeme práci
 • rodičům pomůžeme s kontrolou školní docházky jejich dětí
 • zajistíme potřebné finance
 • ti, kteří nemají zájem spolupracovat, nemají nárok na sociální dávky 
Romský problém začíná sužovat velkou skupinu lidí. Ve většině případů totiž nerespektují zákony a přesto jim to prochází. Začít se musí u vzdělání, které je klíčem k zaměstnanosti. Nebudou-li rodiče dohlížet nad řádnou školní docházkou svých dětí, musí nastoupit alternativní výchova, aby bylo možné tyto děti začlenit do života. Změnit se musí i ústavní výchova dětí a mladistvých, která je dnes velmi benevolentní. Děti z ústavů poměrně snadno utíkají a vše co se nenaučí na ulici se naopak naučí právě v ústavu.
Vláda nemůže dál dělat jen kosmetické úpravy. Musí vyčlenit i potřebné finance tak, aby bylo možné provádět okamžitá restriktivní opatření. Musíme hledat řešení, jak zastavit zvýhodňování jen určité skupiny obyvatel. Zastavme zneužívání sociálního systému, zákony musí platit pro všechny.
 

Plnohodnotný život pro seniory? ANO!

 • zapojíme seniory do společenského a kulturního dění
 • využijeme jejich zkušenosti
 • budeme bojovat za takové ekonomické podmínky, aby naši senioři žili plnohodnotně
V současné době se o seniorech hodně mluví, ale stát se o ně málo zajímá. Demografická křivka je známá, populace stárne. Co nejrychleji je potřeba nastavit taková ekonomická kritéria, aby lidé v důchodovém věku mohli žít plnohodnotným životem. Je potřeba řešit jejich zapojení do společnosti, je potřeba využít jejich zkušeností. Budou-li mít zájem pracovat, musíme jim umožnit zapojení například do kulturně-společenského života. Jsou to lidé uvážliví a disciplinovaní a tvoří svědomitou část společnosti. Nelze na ně pohlížet jako na lidi, kteří jsou na sklonku života.
Pro seniory chceme kvalitní a dostupnou zdravotní péči, vyšší úroveň ústavní péče, ale i možnost dalšího vzdělávání formou školy třetího věku. To je jen zlomkem toho, co musíme vylepšit, aby stáří pro mnohé z nás nebylo peklem.
Příbuzné stránky ze sekce Náš program
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.