SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Jihomoravský kraj / Náš program / Sport v kraji na nejvyšší úrovni?
inzerát 3.jpg

Sport v kraji na nejvyšší úrovni? Ano!

  • podpoříme jihomoravskou reprezentaci na nejvyšší úrovni
  • vstoupíme do povědomí Česka i Evropy skvělým fotbalovým a hokejovým týmem  
Asi každý sportovní fanda ví, že Barcelona je katalánský velkoklub Glasgow Rangers hraje ve Skotsku. Kdybychom však my neměli brněnské basketbalistky, tak nemáme žádný klub, který by zdařile reprezentoval jižní Moravu. Chceme prosazovat takovou podporu sportu, aby i tady vyrostly kluby na nejvyšší úrovni. Nejlepší reklamou regionu může být například jedno hokejové a fotbalové mužstvo patřící k republikové špičce. Vysoká úroveň sportu je nejlepší reklamou regionu. 

Zemské uspořádání přínosem pro Moravu? ANO!

  • budeme usilovat o návrat k tradičnímu uspořádání  republiky na Čechy, Moravu a Slezsko se zvláštním statutem Prahy
  • podpoříme rozvoj turistiky na jižní Moravě
  • zvýšíme povědomí o jižní Moravě v Evropě 
Úspěšné evropské země jako Německo či Rakousko mají tradiční uspořádání spolkových zemí, které přetrvává více než stovky let. U nás zavedli komunisté systém krajského uspořádání, aby posílili svou centrální moc. Místo toho, aby současná vládní garnitura tento systém změnila, dovedla ho k ještě větší „dokonalosti“. Čtrnáct krajů je obrovskou byrokratickou zátěží ovlivňující výši daní. Rozdělení republiky neodpovídá ani statistickým jednotkám Evropské unie a přináší problémy při čerpání evropských dotací. Můžeme si vůbec dovolit tolik úředníků zaplatit? Řešením je zjednodušené rozdělení republiky na samostatné regiony Čechy, Moravu a Slezsko se samostatným statutem Prahy.
Rozvoji země také neprospívá současný systém propagace, díky kterému cizinci znají z celé země jen Prahu. Ekonomický systém, kdy jedna malá část profituje na úkor druhých a dosahuje nadprůměru EU, zatímco ostatní jsou pozadu, vede jen k rozevírání pomyslných nůžek. Morava se tak ztrácí.
 

Plnohodnotný život pro seniory? ANO!

  • zapojíme seniory do společenského a kulturního dění
  • využijeme jejich zkušenosti
  • budeme bojovat za takové ekonomické podmínky, aby naši senioři žili plnohodnotně
V současné době se o seniorech hodně mluví, ale stát se o ně málo zajímá. Demografická křivka je známá, populace stárne. Co nejrychleji je potřeba nastavit taková ekonomická kritéria, aby lidé v důchodovém věku mohli žít plnohodnotným životem. Je potřeba řešit jejich zapojení do společnosti, je potřeba využít jejich zkušeností. Budou-li mít zájem pracovat, musíme jim umožnit zapojení například do kulturně-společenského života. Jsou to lidé uvážliví a disciplinovaní a tvoří svědomitou část společnosti. Nelze na ně pohlížet jako na lidi, kteří jsou na sklonku života.
Pro seniory chceme kvalitní a dostupnou zdravotní péči, vyšší úroveň ústavní péče, ale i možnost dalšího vzdělávání formou školy třetího věku. To je jen zlomkem toho, co musíme vylepšit, aby stáří pro mnohé z nás nebylo peklem.
Příbuzné stránky ze sekce Náš program
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.