SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / Komunální a senátní volby 2022 / Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Pokračujte prosím výběrem sekce:
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Přehled termínů a lhůt
 
19. 7. 2022 - Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona).

19. 7. – 25. 7. 2022 - Registrační úřad přezkoumává podané kandidátní listiny (§ 23 odst. 1 zákona).

6. 8. 2022 - Registrační úřad vydává rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 2 a 3 zákona). Registrační úřad dále zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin starostům obcí [§ 12 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 1 písm. c) zákona].

13. 8. 2022 - Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona).

24. 8. 2022 - Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona).

2. 9. 2022 - Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 15 odst. 1 písm. e) zákona].

20. 9. 2022 - Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 25 odst. 5 zákona).

Losování čísel

Po ukončení registrace kandidátních listin registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce. Termín losování zveřejní příslušný městský úřad.

Okrsková volební komise

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 24.8.2022) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Právo zmocněnce doplňovat do podané kandidátní listiny další kandidáty, příp. měnit jejich pořadí

Volební strana může prostřednictvím zmocněnce ve lhůtě do 16:00 hod. 60. dne přede dnem voleb (tj. nejpozději do 16:00 hod. pondělí 25.7.2022) provádět změny v podané kandidátní listině = může doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich pořadí. Samozřejmě není vyloučeno ani vzdávání se kandidatury / odvolávání kandidátů, které může takovým změnám v podané KL předcházet.Volební obvody pro volby do Senátu konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
případné druhé kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022

1 Karlovy Vary
4 Most
7 Plzeň-město
10 Český Krumlov
13 Tábor
16 Beroun
19 Praha 11
22 Praha 10
25 Praha 6
28 Mělník
31 Ústí nad Labem
34 Liberec
37 Jičín
40 Kutná Hora
43 Pardubice
46 Ústí nad Orlicí
49 Blansko
52 Jihlava
55 Brno-město
58 Brno-město
61 Olomouc
64 Bruntál
67 Nový Jičín
70 Ostrava-město
73 Frýdek-Místek
76 Kroměříž
79 Hodonín

© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.