SNK ED

O peníze jde až v prvé řadě

O peníze jde až v prvé řadě
IMG_4410

Řada občanů krajskou samosprávu příliš nebere na vědomí. Ostře vnímají volby do vedení vlastní radnice, někteří do Sněmovny. Ale kraj je pod jejich rozlišovací schopnost ... Tomu odpovídá i volební účast v krajských volbách - horší je už jen ve volbách senátních. Je to chyba.  Mnozí si neuvědomují, s jakou sumou peněz, a to peněz z našich daní,  kraj vlastně disponuje.

V roce 2015 činily příjmy Středočeského kraje 20,7 mld. Kč, výdaje 20,5 mld. Kč. To nejsou nicotná čísla.

Kapitolou samou o sobě je obrovské zadlužení Středočeského kraje, s nímž se bude muset poprat i nová politická reprezentace, ať již bude jakéhokoliv zabarvení. Od roku 2013 si sice kraj údajně již nepůjčuje, ale i tak činí výdaje za dluhovou službu 500 mil. Kč ročně.

Toto zadlužení má svůj počátek ještě na sklonku vlády ODS v roce 2008, ale zvrtlo se v nekontrolované tunelování krajských financí za hejtmana D. Ratha (ČSSD), což je dostatečně známo ze sdělovacích prostředků.

Kraj přijal za hejtmana P. Bendla půjčku ve výši cca 4 mld. Kč, a to zejména na opravu dopravní sítě. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu silnic II. a III. třídy, na jejichž opravu neměl kraj vlastní finanční zdroje, to bylo svým způsobem opodstatněné rozhodnutí. Po volbách v roce 2008, kdy převzala otěže krajské vlády ČSSD, však došlo k "odklonění" větší části těchto peněz jinam - zejména do krajských nemocnic a politicky spřátelených obcí. Předražené zakázky na rekonstrukce nemocnic v tomto období stále ještě vyšetřuijí orgány činné v trestním řízení a trestně stíhán je i bývalý hejtman D. Rath.

Současné vedení kraje si se snížením dluhu nijak neporadilo a vzhledem k velmi nízké inflaci nebyl umořen ani v průběhu času. Nové zastupitelstvo bude mít proto velký problém, jak si s tímto dědictvím minulosti poradit. Všechny kandidující strany by proto měly slibovat jen opatrně a odpovědně.

Stanislav Boloňský

© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.