SNK ED

Republikový sněm SNK ED

Republikový sněm SNK ED

Předsednictvo SNK ED svolává

XIX. Republikový sněm SNK Evropských demokratů

v sobotu 09. dubna 2022 od 10:00 hod

 do Hotelu GLOBUS, Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4

  

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a skrutátorů
 3. Schválení programu
 4. Schválení jednacího řádu
 5. Volba členů mandátové a návrhové komise
 6. Volba ověřovatelů zápisu
 7. Úvodní vystoupení předsedy a zpráva  o činnosti strany
 8. Zpráva o hospodaření za rok 2021
 9. Rozpočet na rok 2022
 10. Zpráva Republikové revizní komise
 11. Zpráva Rozhodčího výboru
 12. Příprava komunálních a senátních voleb 2022
 13. Různé, závěr

  

 

© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.