SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost

Kandidátní listina do zastupitelstva obce Tvarožná
Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů Tvarožné

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Lichka Rudolf MUDr. 69 SNK ED BEZPP důchodce Tvarožná
2 Dumpíková Lenka DiS. 45 NK BEZPP úřednice Tvarožná
3 Kopecký František 72 NK BEZPP důchodce Tvarožná
4 Novotná Silvestra Mgr. et Mgr. DiS. 40 NK BEZPP učitelka Tvarožná
5 Vojtová Ludmila 66 NK BEZPP důchodkyně Tvarožná
6 Kaláb Lukáš Ing. 34 NK BEZPP specialista radiových sítí Tvarožná
7 Macháček Matěj 19 NK BEZPP student Tvarožná
8 Kuklínek Petr 44 NK BEZPP živnostník Tvarožná
9 Šlezingerová Jiřina Ing. 42 NK BEZPP mateřská dovolená Tvarožná
10 Ondráčková Žofie 53 NK BEZPP nezaměstnaná Tvarožná
11 Klein Antonín Mgr. 38 NK BEZPP programátor Tvarožná
12 Sekanina Michal DiS. 39 NK BEZPP zahraniční prodejce Tvarožná
13 Fajstl František Ing. 54 NK BEZPP technik Tvarožná
14 Staněk Jiří 41 NK BEZPP stavbyvedoucí Tvarožná
15 Duda Miroslav Ing. CSc. 60 NK BEZPP zootechnik výživář Tvarožná
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.