SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost

Volební program strany SNK ED pro komunální volby konané ve dnech 5.-6.10.2018

Vážení občané, na toto místo se nevejde všechno, co bychom si přáli uskutečnit, tak alespoň souhrn toho nejdůležitějšího. Na každý rok volebního období máme vytyčeny 4 priority a těmi jsou:
  1. Vybudování obchvatu pod bývalými kasárnami. To není nutnost, ale povinnost. I přes sliby vedení města v uplynulém volebním období se toto nepodařilo a to ani komplexní stavební povolení na tuto akci, pouze jedno částečné od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
  2. Odlehčení ulice Zoubkova (hl. komunikace na Choceň) od nákladní dopravy přes ulicí Riegrova se jeví jako jediným možným řešením, které je však záměrně pomíjeno a odstrkováno do pozadí  osobním zájmem místního zastupitele před zájmem veřejným (studie již existuje).
  3. Rekonstrukce kulturního domu Rabštejn. Zde se dá vycházet z již vypracovaných studií z roku 2012, o kterých rozhodovala i veřejnost.
  4. Obnova veřejného osvětlení ve městě a jeho městských částech za přispění dotačních titulů. Při nedávném pádu zkorodované lampy v ulici Komenského se jen zázrakem nikomu nic nestalo.

Domníváme se, že by bylo vhodné i vybudování autobusového nádraží za prodejnou Orlice u silnice I/11. K tomuto by se měli vyjádřit i občané a to klidně formou místního referenda nebo jiným způsobem. Proč by se občané nemohli v určitých věcech účastnit rozhodovacího procesu (viz studie Rabštejna)? S tím je následně spojena myšlenka i přestavby Palackého náměstí v duchu již vypracovaného projektu z let minulých. Pokud by nebyl realizován záměr celý, tak se k němu alespoň přiblížit.

Na občanech městských částí Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder by mohlo ležet břímě rozhodnutí, co s bývalou školou v Kostelecké Lhotě. Co např. taková školka, nebo klub pro seniory či něco podobného?

Máme nejkrásnější prostředí na koupání.  Do koupaliště se v minulých letech již dost investovalo, ale pořád to je málo. Stále pokulhává kultura občerstvení. O tom se diskutuje několik let, ale skutečnost je stále stejná. Exteriér je třeba dále rozvíjet, doplnit jej drobnými sportovišti, posilovacími prvky apod.

Nelze opomenout pravidelné rekonstrukce komunikací a prašných cest ve městě a v městských částech. Za všechny jmenujme ulici Severní a Stradinskou, to je „trága“! Daleko k nim nemají ulice Erbenova Tůmova, Žofínská a další  včetně přilehlých chodníků.

Stabilizace městského úřadu jako takového je prvořadým úkolem snad každého vedení. Od 1.1.2015 do současnosti odešly cca 2/3 úředníků včetně většiny vedoucích odborů. Raritou v republice jsou 4 tajemníci, když ten poslední od ledna letošního roku na úřad už vůbec nedochází a činnost za něho je rozdělena mezi nekompetentní osoby. S tím souvisí i vedení technických služeb a pečovatelské služby včetně navýšení mezd.

Ve zkratce ještě zmíníme oddechovou zónu mezi stravovacím pavilonem a sokolovnou, znovuzavedení sběrného místa na domovní odpad (zejména suť, pneumatiky, sběr druhotných surovin). Vzhled náměstíčka před školou Na Skále není reprezentativní. Bývalý objekt dětského ústavu u kruhového objezdu zakoupit jednorázově, ne na splátky. Zájmové organizace si zaslouží více veřejných prostředků na svoji činnost. Městskou kulturu vrátit ze zámku zpět do městských zařízení. Pokrýt internet optickými kabely i v městských částech.

Co říci na závěr? Chceme pokračovat v již započatém procesu akcí současného vedení města (Jiráskovo náměstí, severní obchvat města, DPS), jen máme 3 roky zpoždění. Uskutečnění našeho volebního programu si vyžádá čas. Neslibujeme, ale nabízíme, že společně s vámi změníme město a budeme se starat o jeho další rozvoj včetně rodinné výstavby, což si Kostelec nad Orlicí nepochybně zaslouží. Jsme přesvědčeni, že mnoho z výše uvedeného se podaří, přičemž pořadí jednotlivých akcí se bude odvíjet od finančních prostředků.

Náš kandidát na starostu slibuje, že bude chodit do práce a na sjednané schůzky se vždy dostaví a hlavně včas,  občané budou pro něho partneři, nebude fyzicky napadat ženy a vůči zaměstnancům (i bývalým) nebude vystupovat jako prokurátor z období tvrdé normalizace. Proto se vyplatí volit č. 1.

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.