SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
Sliby, chyby
IMG_4410

V č. 12 Našeho regionu vyšel PR článek ODS představila kandidátkuVede ji Kupka.

Chápu, že před volbami se to bude sliby všeho druhu v médiích jen hemžit. Myslím si ale, že i tyto sliby mají mít reálné meze. Ty tento článek evidentně překročil, když se v něm píše, že: V případě volebního úspěchu chce ODS rovněž z pozice kraje bojovat proti záměru vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL citelně zvýšit vodné a stočné".

Kandidát na hejtmana, pan Martin Kupka, jako starosta obce bezpochyby dobře ví, že cenu vodného stočného na každý kalendářní rok neurčuje vláda ČR ani Rada kraje, ale zastupitelstva jednotlivých obcí. Jen na těch závisí, zda nechá občany plaltit plné náklady za dodávku pitné vody (vodné) a za čištění odpadních vod (stočné), nebo je bude dotovat z rozpočtu obce. Vláda může svým usnesením jen zvýšit cenu surové vody, což je ale jen zlomek ceny koncové. Např. v současné době (již 15 let) stojí 1 m3 podzemní vody, této nejvzácnější suroviny nutné k životu, pouhé 2 Kč! Cena upravené povrchové vody je asi dvojnásobná - i tak je vlastně velmi nízká. Není bez zajímavosti, že cena vodného a stočného stoupla za tuto dobu na dvojnásobek!

Než se vyčerpaná voda dostane ke koncovému spotřebiteli, vstupují do tvorby ceny zpracovatelé, distributoři (velké vodohospodářské společnosti) i provozovatelé systému vodovodů a kanalizací  v jednotlivých obcích, takže výsledkem je to, že občan zaplatí vodné za 1 m3 (ve Středočeském kraji) od 40 - 45 Kč. K tomu za stočné přibližně také tolik. Cena vodného a stočného ve Středočeském kraji se tak pohybuje od 70 do 93 Kč za 1 m3. Pokud nechce jít ODS cestou znárodnění velkých společností, což nepředpokládám, a nechce ani regulovat cenu energetických vstupů nutných pro zpracování a distribuci vody, resp. čištění odpadních vod (jako za minulého režimu), nemůže nijak do tohoto procesu zasáhnout.  Nemůže ani direktivně snížit marže vodohospodářských společností. Nemůže tedy nic slibovat, natož z pozice kraje, jak se v článku píše. Lhát voličům by se nemělo. Zkusme vzít občany za partnery a říci jim pravdu. Hladina spodní vody povážlivě poklesla, a to i v regionech, kde dříve problém nebyl. Většina občanů asi netuší, že vodojemy v některých středočeských obcích je třeba doplňovat dováženou vodou z cisteren. Částečné zvýšení ceny surové vody je z hlediska celkové hydrologické bilance ČR nevyhnutelné.

Stanislav Boloňský, Roztoky

místopředseda SNK Evropští demokraté

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.