SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Naši lidé / Předsednictvo SNK Evropští demokraté / Člen předsednictva strany Jaromír Procházka
Člen předsednictva strany Jaromír Procházka
PhDr. Jaromír Procházka
 
Titul, jméno a příjmení, datum narození
PhDr. Jaromír Procházka, 28.11.1951
Adresa:
U Lesa 1579/10, 370 05 České Budějovice

Osobní telefon:

603 533 570

Rodinný stav:

Ženatý,z předchozích vztahů tři děti

Vzdělání:
1985 - 1987 postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakulta architektury ve specializaci dějiny architektury a památková péče
1980 doktorát z dějin umění; doktorská práce „Soudobá česká tapiserie - otázka experimentální tvorby“
1974 -1979 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra dějin umění, obory dějiny umění a estetika
1966 - 1971 Střední průmyslová škola strojnická v Táboře

Profesní aktivity:

1996 - dosud, Soudní znalec: Ekonomika ceny a odhady obrazů, grafik, plastik, uměleckohistorických památek
Školství a kultura - odvětví umění výtvarné

Veřejné aktivity:

2004 - dosud, zastupitel Jihočeského kraje, předseda zastupitelského klubu SNK ED
1999 – dosud- člen zastupitelstva Statutárního města České Budějovice
1990 – 1991- člen zastupitelstva Statutárního města České Budějovice
Funkce v zastupitelstvech:
2006 – dosud, člen Rady města České Budějovice
2005 - dosud, předseda Komise pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
2005 - dosud, člen finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje
 
Funkce v SNK ED
předseda Jihočeské krajské organizace SNK ED

Pracovní postup:

2000 - Založena firma TRANS ARS Procházka a spol. provozující Galerii Procházka v Českých Budějovicích
1996 - Založena aukční síň Procházka - Trans Ars
1993 - Založena firma PhDr. Jaromír Procházka - Trans Ars
1991 - 1993 Magistrát statutárního města České Budějovice, vedoucí odboru kultury
1984 - 1991 Památkový ústav v Českých Budějovicích,
1989 - 1991 pověřen řízením odborně metodického úseku včetně oddělení architektury
1984 - 1989 pověřen vedením oddělení památek malířství, sochařství a uměleckého řemesla
1980 - 1984 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, historik umění specialista
1973 - 1980 Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, asistent v oddělení soudobého užitého umění

Koníčky:
Výtvarné umění a architektura.

e-mail: info@snked.cz
mobil: 603 533 570
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.