SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Napsali jsme / Dobešova rána z milosti
Dobešova rána z milosti
 
České regionální (a teď již i vysoké) školství se 20 let potácí v jakémsi kruhu, z něhož nemůže najít východiska. Nejdříve přišla vize široké liberalizace obsahu učiva ve formě školních vzdělávacích programů, která nakonec vyšuměla v administrativní nesmysl díky podřízenosti cetrálním rámcovým vzdělávacím programům, což jsou - a to si nezastítrejme, vlastně staré známé osnovy. Také nad financováním základních a středních škol by bylo dobré se zamyslet. Po listopadu 1989 byl zvolen princip financování regionálního školství podle normativů na žáka. Tehdy to mělo svou logiku a nepamatuji si, že by povstal proti němu nějaký výrazný odpor.  Každá věc se však nějak v čase vyvíjí. Původně  byl systém nastaven na optimální počet 24 žáků ve třídě. Od tohoto optima se však školy začaly vzdalovat dvojím směrem. Na jedné straně městské školy až na hranici 34 žáků ve třídě, čímž si vylepšovaly své materiální podmínky, na straně druhé venkovské školy s málo četnými třídami se začaly propadat do propasti chudoby, vedoucí až k jejich postupné likvidaci.
Nyní přichází pozoruhodný "úsporný" nápad ministra Dobeše na propuštění 17 tisíc učitelů. Nemá to být pro regionální školství "rána z milosti"?
 
 
Stanislav Boloňský, pedagog v.v.  
 
 
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.