SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Napsali jsme / Jiří Witzany: Moravcovy diskusní pořady porušují rovnou soutěž
Jiří Witzany: Moravcovy diskusní pořady porušují rovnou soutěž
Předvolební diskusní pořady veřejnoprávní televize se staly mocným manipulačním nástrojem pro určení stran, které vstoupí nebo naopak vystoupí z Poslanecké sněmovny a zasáhnou tak do sestavování budoucí vlády. Vzhledem k vlivu těchto pořadů vysílaných veřejnoprávní televizí v hlavním vysílacím čase, na něž navíc následně reaguje většina dalších médií, je zřejmé, že účast či neúčast v těchto pořadech má zásadní a podstatný vliv na výsledek voleb, zejména u stran, jejichž podpora se pohybuje okolo 5%. Přitom rozhodnutí o účasti či neúčasti v předvolebních diskusích, které je pro menší strany rozhodující pro získání či nezískání mandátů, je dáno schématem, kde vše je v rukou dvou soukromých agentur veřejného mínění. Kde je volební komise, nezávislá kontrola sčítání hlasů a všech dalších náležitostí spravedlivých voleb? Jistě nejde o samotné volby, avšak jde o rozhodnutí, které výsledek vlastních voleb významně předurčuje. Vstup do diskusních pořadů ČT se stává jakýmisi předvolbami, v nichž jsou výzkumy preferencí zesilovány mediálními ampliony a promítány do reálných výsledků voleb. Vzniká zde minimálně obrovský korupční prostor. Každý, kdo trochu rozumí výzkumům veřejného mínění, ví, že výsledky lze mnoha způsoby ovlivnit a přesto zachovat formální zdání správnosti a objektivnosti takových výsledků. Málokdo pochybuje, že příslušné agentury nejsou vystaveny korupčnímu tlaku. I kdyby tyto výzkumy byly objektivní, vstupuje do hry náhoda. Vzhledem k chybě statistických měření, která se u preferencí v řádu 5% může pohybovat až okolo 2-3% (a právě to dává prostor pro manipulaci), může o bytí a nebytí menší politické strany rozhodnout pouhá statistická chyba. V každém případě jde o technologii, která umožňuje rychle „vyrobit“ novou parlamentní stranu a stejně rychle „zaříznout“ existující menší parlamentní stranu, která se stala nepohodlnou.
Na otázku „A jak to tedy dělat jinak, aby do diskusních pořadů nemuselo být zváno více stran?“ existuje jednoduchá odpověď: vycházet z objektivních výsledků posledních voleb nejen do Poslanecké sněmovny, ale také Senátu, Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev. Jestliže souhlasíme s principem, že zdravá cesta do nejvyšších pater politiky má vést přes komunální a regionální politiku, pak takový postup je jedině správný, nezmanipulovatelný a nezpochybnitelný. Tedy dát prostor v krajských diskusích pro volby do PSP všem stranám, které na úrovni kraje uspěly v posledních krajských nebo parlamentních volbách. Všimněme si, že dosavadní postup je přesným opakem uvedeného principu. V roce 2006 byla do prakticky všech volebních diskusí připuštěna Strana zelených, která do té doby neměla žádné zastoupení v krajských zastupitelstvech a s výjimkou Prahy jej ani dodnes nezískala. Bylo zřejmé, že se jednalo o umělé urychlení politického růstu této jinak regulérní strany na základě účelové dohody M.Topolánka a M.Bursíka o povolební spolupráci. Ani v jediné diskusi nedostala prostor zřejmě pro svou nepohodlnost strana SNK Evropských demokratů, která významně uspěla v posledních volbách do Evropského parlamentu, Senátu a řady krajských zastupitelstev. Strana zelených se však spolu s KDU-ČSL v průběhu uplynulého volebního období vzhledem k relativní autentičnosti (či z pohledu velkých stran neřiditelnosti) své politiky stala nepohodlnou a tak již v diskusích pro tyto volby prakticky nevystupuje. Za mohutné podpory velkých stran, resp. jejich znepřátelených frakcí, jsou zakládány nové strany TOP 09, VV, či SPO za účelem doplnění či odebrání hlasů při povolebním vyjednávání. Přesto, že ani jedna z těchto stran dosud objektivně volebně neuspěla na krajské či vyšší úrovni (TOP SPO ani na komunální úrovni, VV v jediné městské části Prahy 1), dostávají všechny prostor v diskuzích V. Moravce a zabírají tak téměř polovinu tohoto nesmírně cenného mediálního prostoru. Ostatní strany jako SZ a KDU-ČSL bojují o své přežití, jiné jako např. SNK Evropští demokraté tváří v tvář této mediálně volební mašinérii zajišťované veřejnoprávní televizí a Václavem Moravcem raději již do Poslanecké sněmovny zbytečně nekandidují. Je možné spekulovat o dalším osudu uměle vypěstěných stran, které vstoupí do PSP. Schéma předvolebních Moravcových diskusí narušující závažně rovnou demokratickou soutěž je však třeba zásadně změnit nebo raději zrušit.
Jiří Witzany, člen ZHMP za SNK ED
Vyšlo 30. března v Lidových novinách
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.