SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Naše stanoviska / Stanovisko SNK ED k Lisabonské smlouvě
Stanovisko SNK ED k Lisabonské smlouvě
SNK Evropští demokraté respektují výsledky irského referenda. Nicméně považujeme tuto smlouvu za velmi důležitou pro pokračování integračního procesu. Plně podporujeme pokračování její ratifikace ve zbylých členských zemích, které tak ještě neučinili. Jsme přesvědčeni, že je třeba názor na Lisabonskou smlouvu celé sedmadvacítky, včetně České republiky. 

Posouzení smlouvy Ústavním soudem je ve své podstatě krokem legitimním a správným. Obáváme se však, že senátory ODS k tomuto kroku nevedla pouze snaha o přezkoumání kompatibility smlouvy s českým právním řádem, ale zejména nevůle se smlouvou zabývat, ratifikaci odložit a nechat ostatní státy Evropské unie, ať se vypořádají s případnými překážkami. Zastáváme názor, že tento vyčkávací styl české zahraniční politiky z nás nedělá odpovědného partnera ostatním zemím. Proto by mělo být rozhodnutí Ústavního soudu co nejrychlejší a smlouva předložena k ratifikaci parlamentu. Není možné, aby vláda podepsala mezinárodní smlouvu a parlament se k ní nevyjádřil, a to i přes irské NE.

Jako SNK Evropští demokraté chceme Evropu flexibilnější, odpovědnější, akceschopnější, jednotnější a rozšířenou o země západního Balkánu. Toto vše Lisabonská smlouva umožňuje. V tuto chvíli není možné přijmout do EU Chorvatsko, dokonce i fungování současných členů Rumunska a Bulharska je upraveno přechodnými, dodatečnými a nesystémovými nástroji. Pro vyšší flexibilitu Unie je nutné nahrazení jednomyslnosti hlasováním kvalifikovanou většinou ve sdílených politikách Unie. V současném světě, kde roste politická, ekonomická a vojenská síla mimoevropských států, musí Unie mluvit jedním silným hlasem. Takovou ji chceme a takovou ji potřebujeme.

V nejasném postoji k Lisabonské smlouvě vidíme velkou překážku českého předsednictví Radě EU v roce 2009. V ČR neexistuje jeden názor  na smlouvu. Vláda, která se podpisy premiéra a ministra zahraničí ke smlouvě jasně přihlásila, vydává nejednoznačná prohlášení, z nichž některá neodpovídají faktu, že ČR smlouvu podepsala. Prezident vládní stanovisko nerespektuje a jako hlava státu (reprezentující stát navenek) prezentuje opačné názory. Parlament zatím nebyl na svůj názor ani tázán. S velkou pravděpodobností to bude Česká republika, kdo bude během svého předsednictví hledat východisko ze současného stavu. Při současné nejednotě zahraniční politiky to nedopadne dobře.
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.