SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Napsali jsme / Švarcsystém a státní podpora zaměstnanosti
Švarcsystém a státní podpora zaměstnanosti
 
 
 
Tak nám vláda tvrdě vyjela po švarcsystému.
Státní úřad inspekce práce kvůli tomu navýšil počet inspektorů od loňských 306 na 660 a tento počet má ještě vzrůst na 750 inspektorů. Od začátku roku našli inspektoři nedostatky ve sto dvaceti firmách. Kontrolovali jich 1700 a očekávají, že pochybení najdou u téměř 1200 firem. Hrozí vysokými pokutami pro firmy od čtvrt až do deseti miliónů korun a nelegálnímu pracovníkovi pak minimálně ve výši sto tisíc.
Od levicové vlády by člověk takový krok očekával, ale takhle se cítí být zaskočen. Je nesporná pravda, že lidé pracující na živnostenský list platí zpravidla nižší daně a platí i nižší odvody, ale pracují. Dnes někteří z nich o práci přicházejí, nebo budou pracovat za nižší, nebo minimální mzdu. Žádná firma, nebo málokterá, se dnes „nepředá“, ale mnoha firmám a zvláště těm malým, takové opatření zkomplikuje život a zvýší jim náklady. Takové opatření v době krize není dobré. Jediné, co z toho nepříjemně zapáchá, je jistota, že snaha naplnit příjmy eráru se už dostává do sféry nekoncepční zoufalosti, která nemá ohledy k lidem a ani celé společnosti. Všem nám jen opět značně znepříjemní život.
Je nasnadě, že čím více lidí bude nezaměstnaných, tím více to bude erár stát, i když je pravda, že se stát na podporách pro nezaměstnané nepředá. Navíc, Úřady práce nezaměstnaným dnes už ani práci nenabídnou, ba ani rekvalifikace. To už dělají soukromé agentury, kterým stát za tyto služby také platí. Je to zvláštní přelévání peněz, ale při každém přelévání zákonitě ubývá toho, co je přeléváno. Navíc stát trestá jakoukoliv aktivitu lidí. Přijdete na úřad práce a před tím jste pobíral průměrnou mzdu. Tomu odpovídá i podpora. Běda vám, pokud si najdete jakoukoliv práci, většinou je však méně placená. Jak to dnes bývá, zaměstnavatel vás před koncem zkušební doby propustí a nabere jiného nezaměstnaného. To je dnes rozšířená praxe. Vám se však podpora náhle spočítá z té nové, ale zpravidla podstatně nižší mzdy. Vůbec pak nejhorší je postarat se sám o sebe jako OSVČ. Pokud se vám nezadaří, dostanete úplné minimum, ze kterého rodinu opravdu neuživíte. Dostanete tři a půl tisíce a po třech měsících dostáváte dva. Nikoho nezajímá, kolik let jste odpracoval, kolik peněz jste do systému odvedl. A tak je nejlepší práci nehledat, sehnat si k podpoře nějaké příjmy, třeba i nad rámec toho, co si přivydělat můžete. Každý podnikatel to pro vás rád udělá a potvrdí vám jen právě onu částku, protože za vás nemusí platit právě ty odvody. Stát nic nedostane a ani nic neušetří. Možná je to záměr. Možná, nová a netradiční forma podpory podnikání u nás.
Rezervy a možnosti, jak další lidi ve státní správě, ale i na nižších úrovních správy zaměstnat, však jsou. Stačilo by se rozloučit s pracujícími důchodci, trvat na jediném zaměstnání úředníků a rozloučit se s lidmi, kteří od státu pobírají nějaké výsluhy.
To by však musel mít stát zájem na zaměstnanosti a ne jen na tom, kde seškrtá výdaje a kolik peněz lidem z kapsy sebere.
 
Zdeněk Šverma
 autor je politik, píše poezii i prózu a přispívá svými názory do novin
 
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.