SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Napsali jsme / Náš prezident nebo svůj prezident ?
Náš prezident nebo svůj prezident ?
Vzdělaný jedinec obohacuje společenost
Náš současný prezident (bohužel) ve čtvrtek na setkání se studenty České zemědělské univerzity prohlásil: „Podle mne je vysokoškolské vzdělání soukromým statkem, jehož využijí studenti jen sami pro sebe, a proto by si za něj měli platit.“
To je však velký omyl anebo nepochopení fungování lidského společenství. To jen nakonec vysvětluje a v konečném pohledu potvrzuje skutečnost, že náš prezident není prezidentem pro naši společnost, ale je prezidentem pro sebe samého.
Inteligence se nedá naučit a stupiditu vzděláním nepřebijete. Nepřebijete vrozenou stupiditu sobectví, jednoduchost v myšlení, neschopnost pochopení souvislostí. Vzdělání se jen o to může pokusit. Výrok našeho prezidenta to jen potvrzuje.
Opravdu nezáleží na tom, jaké funkce člověk zastává, ale jak je zastává ve prospěch společenství. To není názorová levicovost, ale obyčejné odpovědné myšlení člověka. Společenství totiž netvoří atomizovaná skupina jedinců, ale společnost vzájemně propojená, ve které má každý své místo ve prospěch právě toho, či onoho společenství. Společnost musí mít zájem na přístupu ke kvalitnímu vzdělání a podporovat jej, protože pozdější seberealizace jedince se stává prací právě pro společenství.
Dobře to kdysi vystihl Tomáš Baťa, když říkal, že boty nevyrábí proto, aby byl bohatý, ale proto, aby je lidé nosili.
Tak mě v této souvislosti napadá, že většina naší současné politické reprezentace přemýšlí podobně jako náš prezident. Jsou totiž v politice fakticky právě jen pro sebe, ale pouze rétoricky pro společnost.
 
Zdeněk Šverma
 autor je politik, píše poezii i prózu a přispívá svými názory do novin
 
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.