SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Aktuality / Cenu Antonína Švehly pro D. Kroupu
Cenu Antonína Švehly pro D. Kroupu

Antonín Švehla, *15.4.1873 - †12.12.1933, český agrární politik, velkostatkář v Praze-Hostivaři. Od konce 90. let 19. století aktivně činný v agrárním hnutí, 1906 založil List Venkov, 1907 Rolnickou tiskárnu. Od roku 1908 poslanec českého zemského sněmu, od roku 1909 až do své smrti předseda české, resp. československé agrární strany (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu). V roce 1918 místopředseda Národního výboru československého a jeden z organizátorů převratu 28. října 1918, v letech 1918-1920 ministr vnitra, v období 1922-1929 (s krátkou přestávkou 1926) předseda vlády.

Cena Antonína Švehly byla udělena 12. prosince 2007 ve studovně Ústavu soudobých dějin (ÚSD) České Akademie Věd v Praze (Vlašská ulice) doc. PhDr. Karlu Jechovi (1929) za historické dílo věnované osudům českých rolníků za vlády bolševiků. Laudatio pronesl PhDr. Oldřich Tůma, PhD., ředitel ÚSD.

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.