SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
Pokračujte prosím výběrem sekce:
Program strany SNK

Vážení spoluobčané!


předkládáme Vám aktualizaci dlouhodobého politického programu  SNK Evropských demokratů.

Programové priority SNK Evropští demokraté představují tři vzájemně propojené pilíře. Ekonomický rozvoj naší země a spokojenost našich občanů vyžadují výkonný a efektivní Fungující stát. Tedy stát, který tvrdě potlačuje korupci ve všech jejích podobách, neobtěžuje byrokracií, důsledně chrání bezpečnost svých občanů a zaručuje vymahatelnost jejich práv a prosazuje se v Evropě i ve světě.

Fungující stát je rámcem pro Kvalitní život jeho obyvatel. Proto k našim prioritám patří podpora vzdělání, rozvoj kultury, šetrný přístup k přírodě a zdrojům, stejně jako rovné šance všech obyvatel České republiky.

Naše spokojenost a fungování našeho státu závisí do značné míry na Prosperitě společnosti. Nedosáhneme jí ničím jiným, než příznivějšími podmínkami pro podnikání, liberalizací trhu práce, zastavením zadlužování státu, přijetím eura, zjednodušením a snížením daní, reformou zdravotního a penzijního systému.

Náš program je otevřený systém, který se vyvíjí. Konzultovali jsme jeho jednotlivé částí s experty a věříme, že se nám podaří do diskuse vtáhnout i širokou veřejnost. Budeme  vděční za Vaše připomínky či návrhy, které nám posílejte na emailovou adresu info@snked.cz.

Předsednictvo SNK Evropští demokraté
Program strany SNK
Aktuality z ČR

Napište nám

Jméno *
Váš e-mail
Text *
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.