SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / SNK ED v médiích / Svoboda informací nebo dezinformací?
Svoboda informací nebo dezinformací?
IMG_4410

Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis "Středočech", který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti.

Při prolistování tohoto plátku však máte dojem, že ho platí ze své kapsy pan hejtman a jeho radní. Pana hejtmana Peteru naleznete v tomto čísle na 8 fotografiích, jakoby se bez něj v kraji nepohnul lísteček ... je to pravda určitý pokrok proti éře hejtmana D. Ratha, který měl svou fotku na každé stránce, ale přesto nevím, zda by se nenašly k článkům i lepší ilustrace. Opozici je vyhrazena 1 stránka z 24. Že to je v rozporu s platným tiskovým zákonem ( s § 4a požadující "objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku") je zřejmé, ale zřejmě to nikdo neřeší ... Horší je jednostranné informování o tom, jak samospráva a státní správa Středočeského kraje funguje.  Kritický, nebo alespoň tzv. "vyvážený" článek, zde s výjimkou dvou opozičních stesků na straně 16 (na téma bývalého vojenského prostoru Milovice), nenajdete. Přitom se náš kraj potýká s mnoha palčivými problémy, které jsou velmi  rozdílné region od regionu. Např. tzv. pražský prstenec (okresy Praha-západ a Praha-východ) trpí v důsledku masivní bytové výstavby kritickým nedostatkem míst v mateřských a základních školách, zatímco jiné části kraje se vylidňují, protože tam není práce. V některých oblastech "vnitřního pohraničí" , odkud mizejí nejen lidé, ale i prodejny se základními potravinami, by šlo dobře natáčet retro filmy z poválečného období. Stav komunikací II. a II. třídy je špatný všeobecně, snad nejhorší ze všech krajů ČR.  Středočeský kraj je také třetí nejzadluženější v rámci republiky.

Časopis Středočech nic zásadního neřeší, jen chválí, a to "vlastní peří". Hodně (i grafikou) připomíná regionální periodika z období 80. let (např. tehdejší hlásnou troubu krajského výboru KSČ Svoboda), dokonce bych řekl, že pod vlivem "perestrojky" zde byly koncem 80. let články kritičtější, než v současném měsíčníku Středočech. Myslím, že to je jedna z věcí, které se musí po podzimních volbách změnit. Občané si zaslouží (za své peníze) kvalitní a objektivní informační zdroj.

Stanislav Boloňský, místopředseda strany

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.