SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Napsali jsme / Tisková zpráva: SNK ED k rozhodnutí mětského soudu
Tisková zpráva: SNK ED k rozhodnutí mětského soudu

TISKOVÁ ZPRÁVA

SNK Evropští demokraté podají ústavní stížnost na neplatnost voleb do zast. hl. m. Prahy
S ODS (a ČSSD) v Praze na věčné časy a nikdy jinak!?
 
SNK Evropští demokraté spolu se svým koaličním partnerem, Stranou zelených, podají ústavní stížnost směřujícím zrušení voleb do zast. hl. m. Prahy konaných 15. - 16. 10. 2010 a případně ke zrušení některých souvisejících zákonných ustanovení. Očekáváme, že se připojí i Věci veřejné.
 
„Předpokládali jsme, že Městský soud v Praze, který vychází zejména z formálního znění platných zákonů, našemu návrhu pravděpodobně nevyhoví. Počítali jsme, že se pak odvoláme k Ústavnímu soudu. Naše argumenty vycházející zejména ze základních ústavních práv a zde hlavní roli bude hrát výklad Ústavního soudu,“ říká Jiří Witzany.
 
Je třeba vycházet zejména z čl. 102 Ústavy ČR, odst. 1:
Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
A dále z čl. 22 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR:
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.
Jsme přesvědčeni, že v případě podzimních voleb byl porušen princip rovnosti již při rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů. Dvě volební strany překročily zákonnou hranici 5% hlasů, avšak získaly nulový počet mandátů. Počet jejich hlasů dosahuje polovinu počtu hlasů ODS, která získala mandátů 20! Je zřejmé, že výklad a používání volebních zákonů v případě těchto voleb v souladu s uvedeným čl. 22 neochraňoval, ale významně narušil, svobodnou soutěž politických stran v demokratické společnosti.
 
V širší rovině musíme konstatovat, že problém oslabování demokratických mechanismů v Praze je dlouhodobý a vážný. Jedná se o postupné odkrojování elementárních demokratických práv a odpovědností demokraticky voleného zastupitelstva. Jde např. o přesun rozhodování o majetku a zakázkách města do městských společností mimo kontrolu zastupitelstva, libovolné úpravy rozpočtu radou města mimo jednání zastupitelstva, nemožnost zařazení návrhů opozice na pořad jednání, nedůstojný čas pro interpelace opozice a veřejnosti, omezování účasti veřejnosti na projednávání zásadních otázek města, ignorování odpovědnosti výborů zastupitelstva atd. V neposlední řadě jde i o zneužívání veřejných prostředků k masivní průběžné politické i vlastní volební kampani jediné vládnoucí strany (radniční noviny, venkovní reklama, placená inzerce, městský mobiliář), která jako by si chtěla zapsat svou vedoucí úlohu do „pražské ústavy“. Zneužití většiny k účelové změně volebních pravidel je pouze posledním krokem v tomto „souboru opatření“, kde cílem je udržení moci za každou cenu a eliminace skutečné a nepříjemné opozice v duchu předlistopadových totalitních tradic.   
 
V Praze dne 11.10.2010
 
RNDr.Jiří Witzany, Ph.D 
Předseda SNK Evropských demokratů v Praze,
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.