SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
Pokračujte prosím výběrem sekce:


Vážení spoluobčané, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkujeme všem aktivním účastníkům přípravy krajských voleb a děkujeme všem, kdo nás volili a za důvěru, kterou v nás vložili.
SNK ED získalo o 2.525 hlasů více než v předchozích volbách do krajského zastupitelstva (2004). Tento nárůst voličů však bohužel nestačil pokrýt vyšší volební účast, která byla o 10,33% vyšší než v předchozích krajských volbách. Naši kandidátku volilo 10.024 voličů, tj. 4.92 %. K zastoupení v krajském zastupitelstvu tak chybělo 0,08 %, tj. cca 166 hlasů. V tomto volebním období nepokračujeme tedy v tradici spoluúčasti našich krajských zastupitelů při správě Jihočeského kraje. Věříme, že v nadcházejících komunálních a dalších
krajských volbách uspějeme.
BB-mracek-prochazka-sumava.jpg
Dne 11.8.2008 byla na Krajský úřad Jihočeského kraje předána k registraci kandidátní listina do Zastupitelstva Jihočeského kraje politické strany SNK Evropští demokraté.

Kandidátní listina je tvořena 60 osobnostmi, které mají zkušenosti s komunální a regionální politikou a významně se podílejí na formování věcné politiky ve svých obcích, městysech či městech. 45 kandidátů bylo v komunálních volbách roku 2006 zvoleno do zastupitelstev svých obcí a měst. Nyní vykonávají funkce starostů (19 starostů a 6 starostek), místostarostů (5 místostarostů a 3 místostarostky), 5 radních a 7 zastupitelů. Celých 75 % naší kandidátky tvoří aktivní komunální politici, z nichž někteří vykonávají tuto činnost více než 15 let. 13 žen pak představuje 21% zastoupení na kandidátce SNK ED.

 Kandidátní listina prezentuje osobnosti, které mají znalosti v oblastech zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb, ale zejména zkušenosti s fungováním samosprávy.V mnoha případech jsou kandidáti členové zastupitelských výborů či komisí, krajských, městských či obecních rad.

                                                                                  PhDr. Jaromír Procházka
                                                                                  předseda KO SNK ED JčK
                                                                                  člen Předsednictva SNK ED

Aktuality z ČR

Napište nám

Jméno *
Váš e-mail
Text *
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.